Regels sint-niklaas openluchtrommelmarkt

**************************************************************************************************************************************************************************************

AANDACHT !!!

NIEUWE VOORWAARDEN VOOR KANDIDAAT STANDHOUDERS WEKELIJKSE ZATERDAGNAMIDDAG THEMAMARKT SINT-NIKLAAS ** GEDEELTE OPENLUCHTROMMELMARKT **

**************************************************************************************************************************************************************************************

Geldig vanaf zaterdag 07 januari 2017 voor de wekelijkse zaterdagnamiddag Themamarkt op de Esplanade aan het station van de stad Sint-niklaas.

**************************************************************************************************************************************************************************************

REGLEMENT THEMAMARKT

**************************************************************************************************************************************************************************************

-Prijs standplaatsen <20m² is 7,00 euro.

Wie zich vooraf correct inschrijft op onze website

kan deze standplaats betalen aan 6,00 euro door over te schrijven op het banknr. BE67 0017 9249 1187 Van den Breen - Van den Breen

Ter plaatse, is het steeds 7,00 euro betalen !!

Prijs standplaatsen <10m² is 3 euro.

Personenwagens zijn niet toegelaten bij de standplaats, enkel lossen en laden.

Alle koopwaar dient minstens op TAFELS te worden uitgestald !!

Dus koopwaar op de grond is verboden !!

( Nieuwe deelname voorwaarden 2017 )

-Er is mogelijkheid om vooraf in te schrijven vanaf zondag 20u00 tot woensdag voor de eerst volgende zaterdag

via of via sintniklaas@clotje.be of via pina.rommelmarkt@telenet.be

-Telefonisch inschrijven op donderdag of vrijdag vanaf 18u00 op de volgende telefoonnrs. 052/34.02.00. of 0477/38.34.02.

-Standhouders die ingeschreven zijn en hun nummer of letter gekregen hebben maar zaterdag niet komen opdagen, zullen enkel nog kunnen deelnemen mits

vooraf te betalen van hun reeds gevraagde plaats !

-Voor 12u30 wordt niemand verwacht en er moet zich dan ook niemand op de esplanade begeven.

-Vanaf 12u30 moeten de standhouders zich aanmelden midden op het esplanade plein aan de voertuigendoorgang ter hoogte van de stationsingang ter

controle ( vroegere controle plaats ) en begeven zich vervolgens via de straat, kant taxi-parkeerplaatsen naar de voorzijde van het esplanade

plein waar men het plein oprijdt tot zijn plaatsnummer.

-Dus enkel standhouders die hun standplaatsnummer en -letter hebben gekregen zijn in orde en kunnen hun standplaatsen innemen.

**************************************************************************************************************************************************************************************

SLECHTS 1 RIJRICHTING !!! richting siniscoop

**************************************************************************************************************************************************************************************

Vervolgens parkeert men zijn voertuig voor zijn gekregen standplaats en kan men tafels en koopwaar uitladen op zijn beschikbare ruimte.

-Dus enkel standhouders die hun standplaatsnummer of -letter hebben gekregen zijn in orde en kunnen hun standplaatsen innemen.

-De verkopen van een particulier blijft occasioneel, Wet van 25 juni 1993, met latere wijzigingen KB van 24 september 2006 plus het

gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2009 :

-Het is verboden te koop te stellen of te koop aan te bieden : grote meubelstukken zoals kasten, zetels, salons ; Dieren en pluimvee ; producten

uit eigen tuin of van een eigen bedrijf ; Auto's , motorfietsen , bromfietsen , snorfietsen ; Munitie , vuurwapens , oorlogswapens , jacht-

en sportwapens ; feest- , sein- en vuurwerk.

-Het is strik verboden om een tombola of andere kansspelen te houden en entree kaarten te verkopen .

-De standplaatsen worden zo veel mogelijk vooraf betaald op het banknr. BE67 0017 9249 1187 Van den Breen - Van den Breen

-Iedereen dient na de themamarkt al zijn goederen , zowel koopwaar als verloren verpakkingen terug mee te nemen , personen die dit nalaten ,

riskeren naast een boete ook een schorsing tot deelname.

-Het is verboden om flyers uit te delen , flyers te leggen en reclame te maken voor andere rommelmarkten vreemd aan de Organisatie.

-Om 17u00 eindigt de themamarkt en om 18u00 moeten alle voertuigen van de esplanade verwijderd zijn .

-De Organisatie behoudt zich het recht om standhouders te weigeren die niet in orde zijn volgens de voorwaarden als gesteld in de concessievoorwaarden

van het stadsbestuur of niet voldoen aan ons zelf opgestelde reglement zich niet willen schikken naar de orders van de organisatie.

naar de orders van de Organisatie.

-Bij zware overtredingen zal steeds de politie verwittigd worden, bij betwisting zijn enkel de rechtbanken welke bevoegdheid hebben voor de stad

sint-niklaas van toepassing.

-De Organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen .

-De Organisatie behoudt zich het recht om het reglement ter aller tijden te wijzigen, (regl. Jan. 2017)

v.u.Jo & Glenda Van Den Breen, Kloosterstraat 52, 9200 Dendermonde, pina.rommelmarkt@telenet.be , 052/34.02.00. of 0477.38.34.02.

Wij rekenen op de medewerking van iedereen voor een goed verloop in ieders belang !

DIT PAPIER NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN A.U.B. !!!


Deze regels afprinten ? klik hierboven


COPYRIGHT 2016 - 2017 Pina's Rommelmarkt LOGIN