Regels sint-niklaas brocanterie

****************************************************************************************************************************************************

AANDACHT !!!

NIEUWE VOORWAARDEN VOOR KANDIDAAT STANDHOUDERS WEKELIJKSE ZATERDAGNAMIDDAG THEMAMARKT SINT-NIKLAAS ** GEDEELTE BROCANTERIE - ANTIEK - VINTAGE **

*************************************************************************************************************************************************

Geldig vanaf zaterdag 10 september 2016 voor de wekelijkse zaterdagnamiddag Themamarkt op de Esplanade aan het station van de stad Sint-niklaas.

****************************************************************************************************************************************************

REGLEMENT THEMAMARKT

****************************************************************************************************************************************************

-De maximale capaciteit van de brocanterie - antiek - vintage is beperkt, gaande van 3 tot maximaal 5 volwaardige standplaatsen.

Dus buiten deze plaatsen zijn er geen meer !!!

VOLZET = VOLZET !!!!

****************************************************************************************************************************************************

Alle kandidaten standhouders moeten ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het bezit zijn van een BTW-nummer en zich steeds

identificeren door middel van een bord geplaatst op zijn stand, op een van de klant zichtbare plaats.

-De vooropgestelde standplaats prijs is 20,00 euro.

Prijs standplaatsen bespreekbaar voor meerdere weken, de betaling gebeurd steeds via overschrijving.

Het volledige reglement vindt men op de website zijnde : www.pinarommelmarkten.be

de link is inschrijving sint-niklaas of via sintniklaas@clotje.be

-Telefonisch inschrijven op donderdag of vrijdag vanaf 18u00 op de volgende telefoonnrs. 052/34.02.00. of 0477/38.34.02.

-Wie tijdig is ingeschreven zal een nummer medegedeeld krijgen en dit word zijn standplaatsnummer ( via mail of tel ).

-Voor 12u30 wordt niemand verwacht en er moet zich dan ook niemand op de esplanade begeven.

-Vanaf 12u30 moeten de standhouders zich aanmelden midden op het esplanade plein aan de voertuigendoorgang ter hoogte van de stationsingang ter

controle ( vroegere controle plaats ) en begeven zich vervolgens naar hun plaatsnummer. (De nummers 86 tot 91) dit zijn aparte opgestelde plaatsen.

-Alle standhouders van de brocanterie, antiek en vintage moeten ten laatste om 13u30 aanwezig zijn op hun standplaats,

en om 14u00 start de themamarkt.

-Standhouders die vroeger verkopen en dus de veiligheid van de bezoekers en collega standhouders in gevaar brengen zullen geweerd worden op de

volgende themamarkten !!

-De standplaatsen worden steeds vooraf betaald op het banknr. BE67 0017 9249 1187 Van den Breen - Van den Breen, met mededeling datum markt(en).

-Alle standhouders worden geacht solidair te zijn en blijven dan ook tot 17u00 ( bij normaal droog weer ), mensen die vroeger vertrekken kunnen

geweerd worden bij een volgende themamarkt !!

-Iedereen dient na de themamarkt al zijn goederen , zowel koopwaar als verloren verpakkingen terug mee te nemen , personen die dit nalaten ,

riskeren naast een boete ook een schorsing tot deelname.

-Om 17u00 eindigt de themamarkt en om 18u00 moeten alle voertuigen van de esplanade verwijderd zijn .

-De Organisatie behoudt zich het recht om standhouders te weigeren die niet voldoen aan ons zelf opgestelde reglement, of zich niet willen schikken

naar de orders van de Organisatie.

-Bij zware overtredingen zal steeds de politie verwittigd worden, bij betwisting zijn enkel de rechtbanken welke bevoegdheid hebben voor de stad

sint-niklaas van toepassing.

-De Organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen .

-De Organisatie behoudt zich het recht om het reglement ter aller tijden te wijzigen, (regl. aug. 2016)

v.u.Jo & Glenda Van Den Breen, kloosterstraat 52, 9200 dendermonde, sintniklaas@clotje.be , 052/34.02.00. of 0477.38.34.02.

Wij rekenen op de medewerking van iedereen voor een goed verloop in ieders belang !

DIT PAPIER NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN A.U.B. !!!


Deze regels afprinten ? klik hierboven


COPYRIGHT 2016 - 2017 Pina's Rommelmarkt LOGIN