Regels sint-niklaas biomarkt

****************************************************************************************************************************************************

AANDACHT !!!

NIEUWE VOORWAARDEN VOOR KANDIDAAT STANDHOUDERS WEKELIJKSE ZATERDAGNAMIDDAG THEMAMARKT SINT-NIKLAAS ** GEDEELTE BIOMARKT - KORTE KETEN - VERKOOP VAN LEVENDE BLOEMEN EN PLATEN **

*************************************************************************************************************************************************

Geldig vanaf zaterdag 10 september 2016 voor de wekelijkse zaterdagnamiddag Themamarkt op de Esplanade aan het station van de stad Sint-niklaas.

****************************************************************************************************************************************************

REGLEMENT THEMAMARKT

****************************************************************************************************************************************************

-De maximale capaciteit van de biomarkt - korte keten - verkoop van levende bloemen en planten is beperkt, gaande van 3 tot maximaal 12 volwaardige standplaatsen.

Dus buiten deze plaatsen zijn er geen meer !!!

VOLZET = VOLZET !!!!

****************************************************************************************************************************************************

Alle kandidaten standhouders moeten voldoen aan de voorwaarden in het kader van de verkoop van BIO-producten of land- en tuinbouwbedrijven die een

verkoop organiseren in het kader van de korte keten.

Voor de korte keten dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden :

-relatie producent - consument : de land- of tuinbouwer verkoopt rechtstreeks aan de consument.

-beperkt aantal schakels in de keten : het product wordt niet verdeeld via grootdistributie of de voedselverwerkende industrie.

-zeggenschap : de producent bepaalt zelf de prijs , de productiemethode en het aanbod.

-lokaal karakter : plaatselijk geteelde producten worden lokaal verkocht.

Alle kandidaten standhouders moeten ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het bezit zijn van een BTW-nummer en zich steeds

identificeren door middel van een bord geplaatst op zijn stand, op een van de klant zichtbare plaats, verder moeten zij voldoen aan alle wettelijke

normen en voorwaarden voor de verkoop van specifieke producten.

-De vooropgestelde standplaats prijs is 30,00 euro.

Prijs standplaatsen bespreekbaar voor meerdere weken, de betaling gebeurd steeds via overschrijving.

Het volledige reglement vindt men op de website zijnde : www.pinarommelmarkten.be

de link is inschrijving sint-niklaas of via sintniklaas@clotje.be

-Telefonisch inschrijven op donderdag of vrijdag vanaf 18u00 op de volgende telefoonnrs. 052/34.02.00. of 0477/38.34.02.

-Wie tijdig is ingeschreven zal een nummer medegedeeld krijgen en dit word zijn standplaatsnummer ( via mail of tel ).

-Voor 12u30 wordt niemand verwacht en er moet zich dan ook niemand op de esplanade begeven.

-Vanaf 12u30 moeten de standhouders zich aanmelden midden op het esplanade plein aan de voertuigendoorgang ter hoogte van de stationsingang ter

controle ( vroegere controle plaats ) en begeven zich vervolgens via de straat, kant taxi-parkeerplaatsen naar de voorzijde van het esplanade

plein waar men het plein oprijdt tot zijn plaatsnummer.

*************************************************************************************************************************************************

SLECHTS 1 RIJRICHTING !!! richting siniscoop

*************************************************************************************************************************************************

(Enkel grote verkoopswagens kunnen enkel onder begeleiding naar hun standplaatsen rijden in de andere richting vermits dit de laatste plaatsen

zijn op het eerste gedeelte van de themamarkt ) .

-Alle standhouders van de biomarkt, korte keten, verkoop van levende bloemen en platen moeten ten laatste om 13u30 aanwezig zijn op hun standplaats,

en om 14u00 start de themamarkt.

-Standhouders die vroeger verkopen en dus de veiligheid van de bezoekers en collega standhouders in gevaar brengen zullen geweerd worden op de

volgende themamarkten !!

-De standplaatsen worden steeds vooraf betaald op het banknr. BE67 0017 9249 1187 Van den Breen - Van den Breen, met mededeling datum markt(en).

-Alle standhouders worden geacht solidair te zijn en blijven dan ook tot 17u00 ( bij normaal droog weer ), mensen die vroeger vertrekken kunnen

geweerd worden bij een volgende themamarkt !!

-Iedereen dient na de themamarkt al zijn goederen , zowel koopwaar als verloren verpakkingen terug mee te nemen , personen die dit nalaten ,

riskeren naast een boete ook een schorsing tot deelname.

-Om 17u00 eindigt de themamarkt en om 18u00 moeten alle voertuigen van de esplanade verwijderd zijn .

-De Organisatie behoudt zich het recht om standhouders te weigeren die niet voldoen aan ons zelf opgestelde reglement, of zich niet willen schikken

naar de orders van de Organisatie.

-Bij zware overtredingen zal steeds de politie verwittigd worden, bij betwisting zijn enkel de rechtbanken welke bevoegdheid hebben voor de stad

sint-niklaas van toepassing.

-De Organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen .

-De Organisatie behoudt zich het recht om het reglement ter aller tijden te wijzigen, (regl. aug. 2016)

v.u.Jo & Glenda Van Den Breen, kloosterstraat 52, 9200 dendermonde, sintniklaas@clotje.be , 052/34.02.00. of 0477.38.34.02.

Wij rekenen op de medewerking van iedereen voor een goed verloop in ieders belang !

DIT PAPIER NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN A.U.B. !!!


Deze regels afprinten ? klik hierboven


COPYRIGHT 2016 - 2017 Pina's Rommelmarkt LOGIN