Algemeen reglement


***********************************************************************************************************************************************

Uittreksel uit het reglement geldig voor alle organisaties van Pina’s Rommelmarkt

- De verkoop van dranken, voedingsmiddelen en snoepgoed is verboden zonder de toestemming van Pina’s Rommelmarkt.
- De verkoop van dieren, wapens en nieuwe producten is onder geen enkele voorwaarde toegelaten.
- Het is strikt verboden om een tombola of andere spelen te houden en kaarten te verkopen.
- Slechts vooraf betaalde plaatsen worden als ingeschreven beschouwd.
- Inschrijvingen via overschrijving mogelijk na overleg op bankrekeningnummer 063-2104133-44 (vermeld naam, aantal meters en telefoonnummer en rommelmarkt).
- De standplaatsen moeten ten laatste om 9u45 ingenomen zijn, niet tijdig ingenomen plaatsen vervallen zonder recht van vergoeding.
- Pina’s Rommelmarkt is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, welke de oorzaak ook mogen zijn.
- De standhouders aanvaarden de aangeduide beschikbare ruimte, die reeds voorbehouden is op hun naam.
- Iedereen wordt solidair geacht t.o.v. elkaar, dus wie mee doet, blijft de volledige tijd aanwezig met zijn koopwaar tenzij dit op voorhand werd afgesproken met Pina’s Rommelmarkt. Wie niet solidair is, zal geweerd worden op de volgende markten !!!
- Iedereen verlaat zijn standplaats volledig vrij van meegebrachte goederen, zowel koopwaar als verloren verpakkingen (hiervoor zal een waarborg van € 5,00 gevraagd worden die men pas terugkrijgt bij het verlaten van de zaal, indien plaats ok).
- Pina’s Rommelmarkt behoudt zich het recht om ongewenste artikelen van de markt te laten verwijderen (Illegale zaken of zaken die niet stroken met de goede openbare zeden zijn strikt verboden).
- Het is ook verboden kaarsen aan te steken in de zalen voor de brandveiligheid.

Print Form
Het reglement afprinten ? klik de knop hierboven