Regels Zellik

**********************************************************************************************************************************************

REGLEMENT

-Geldig vanaf zaterdag 09 arpil 2016 voor de 14-daagse zaterdagvoormiddag Openluchtrommelmarkt op het Plein aan de Brusselsesteenweg van de Gemeente ZELLIK (ASSE).

-De openluchtrommelmarkt wordt beperkt tot 34 volwaardige standplaatsen 10m² met AUTO en 6 enkelvoudige standplaatsen 10m² zonder AUTO.Dus buiten deze plaatsen zijn er geen meer !!!

VOLZET = VOLZET !!!!

-Prijs standplaatsen met AUTO is 6 Euro en zonder AUTO is 3 EURO.

-Verplicht om vooraf in te schrijven van maandag tot woensdag voor de eerstvolgende zaterdag via de Website www.pinarommelmarkten.be ( klikken op de link inschrijvingen Zellik. De standplaatsen worden toegekend in volgorde van inschrijving.)

-Telefonisch inschrijven kan op donderdag en vrijdag vanaf 18u00 op volgende tel. Nrs 052/34.02.00. of 0477/38.34.02. of 0499/27.54.13.

-Wie tijdig is ingeschreven zal een nummer of letter medegedeeld krijgen en dit word zijn standplaatsnummer of – letter via mail (of telefoon).

-ANNULLATIE moet wel gebeuren via email naar pina.rommelmarkt@telenet.be of zellik@clotje.be of op Nrs 052/34.02.00. of 0477/38.34.02. of 0499/27.54.13. Annulatie kan ten laatste 4 daen voor datum.

-Standhouders die ingeschreven zijn en hun nummer of letter gekregen hebben maar zaterdag niet komen opdagen , zullen een mail krijgen tot betaling van hun gereserveerde standplaats. Zo lang die plaats niet is betaald , worden er geen plaatsen meer gegeven aan de respectievelijke standhouders.

-Mensen die niet ingeschreven zijn en toch de zaterdag toekomen , moeten hun wagen eerst parkeren op een toegelaten plaats en komen te voet om een plaats te vragen , indien nog plaats wordt hun standplaats medegedeeld.

-Voor 07u00 wordt niemand verwacht en er moet zich dan ook niemand op het plein begeven, enkel de organisatie zal vanaf 07u00 aanwezig zijn .

-Enkel standhouders die hun standplaatsnummer of -letter hebben gekregen zijn in orde en kunnen hun standplaatsen innemen .

-Vanaf 07u00 kunnen de standhouders met hun voertuig het Plein oprijden via de brusselsesteenweg en hun standplaatsnummer of -letter rijden waar men het voertuig MOET parkeren. Enkel standhouders die hun standplaatsnummer of-letter hebben gekregen zijn in orde en kunnen hun standplaatsen innemen.

-Vanaf 08u00 kan men beginnen met zijn koopwaar uit te stallen , vanaf dan worden geen voertuigen meer doorgelaten of enkel onder begeleiding van de Organisatie.

-Standhouders die vroeger uitpakken en dus de veiligheid van de bezoekers en collega's standhouders in gevaar brengen zullen geweerd worden op de volgende rommelmarkten !!!

-Het is verboden te koop te stellen of te koop aan te bieden : Dieren , Auto's , motorfietsen , bromfietsen , snorfietsen , Munitie en wapens , feest - , sein- en ontploffend vuurwerk .

-Het is strik verboden om een tombola of andere kansspelen te houden en entree kaarten te verkopen .

-Iedereen dient na de rommelmarkt al zijn goederen , zowel koopwaar als verloren verpakkingen terug mee te nemen , personen die dit nalaten , riskeren naast een boete ook een schorsing tot deelname .

-Het is verboden om flayers uit te delen , flayers te leggen en reclame te maken voor andere rommelmarkten vreemd aan de Organisatie .

-Om 12u00 eindigt de rommelmarkt en om 12u30 moeten alle voertuigen van het Plein verwijderd zijn .

-De Organisatie behoudt zich het recht om standhouders te weigeren die niet voldoen aan ons zelf opgestelde reglement, of zich niet willen schikken naar de orders van de Organistie .

-De Organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen .

-De Organisatie behoudt zich het recht om het reglement ter aller tijden te wijzigen

Jozef Van Den Breen 052/34.02.00 ou 0477.38.34.02 & Het clotje team 0499/27.54.13

Wij rekenen op de medewerking van iedereen voor een goed verloop in ieders belang !

DIT PAPIER NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN A.U.B. !!!


Deze regels afprinten ? klik hierboven


COPYRIGHT 2016 - 2017 Pina's Rommelmarkt LOGIN